Film lives forever

When I brought a Yashica film camera from the mid 60’s home and my 4-year-old son Bruno saw it for the first time, he fell in love with it instantly. He started to explore it with great curiosity, and play with it. It was interesting to see the old camera in his little hands.

———///———

Keď som domov priniesol filmovú dvojokú zrkadlovku Yashica z polovice 60-tych rokov a môj 4-ročný syn Bruno ju prvýkrát uvidel, bola to láska na prvý pohľad. Hneď začal fotoaparát s veľkou zvedavosťou skúmať a obzerať. Bolo zaujímavé vidieť starý fotoaparát v jeho malých rúčkach.

film camera Yashica

Your email is never published or shared.