Bio

Brano Novak Destination Wedding Photographer

Po vyše 10 rokoch v reklame a marketingu som sa rozhodol opustiť toto pre mnohých lákavé a dobre platené prostredie a ísť vlastnou cestou. Začať robiť to, čo ma baví najviac – fotografovať a zachytávať pravdivé, skutočné príbehy ľudí, ktorí prežívajú jedinečné momenty svojho života. Nie, nenarodil som sa s fotoaparátom na krku a ani nemám žiadne zážitky z tmavej komory. Jediné čo mám, je vášeň pre fotenie a rozprávanie svadobných príbehov prostredníctvom fotoaparátu. To som ja, Braňo.

Ak mi dovolíte vstúpiť do vášho života a zachytiť jedinečné momenty toho vášho svadobného dňa, bude to pre mňa veľká pocta, uznanie a zároveň aj veľká zodpovednosť. Počas vášho veľkého dňa tam budem iba pre vás, bez ohľadu na vzdialenosť alebo čas.

———///———

After more than 10 years I was working in advertising and marketing I decided to leave this for many very attractive and well paid environment and started something that I have always been very keen on – taking photographs and capturing real stories of real people experiencing unique and special moments of their lives. No, I was not born with a camera around my neck and neither do I have any “dark room stories”. The only thing I have is a strong passion for taking photographs and telling the wedding stories with a camera. That’s me, Brano.

If you let me step in your life and capture the unique moments of your wedding day, it’ll be a great honor, appreciation and at the same time a great responsibility for me. On your big day, I’ll be there just for you regardless of place and time.