Tag Archives: camera

Tatiana

Trochu experimentovania s dvojitou expozíciou a tu je výsledok priamo z fotoaparátu bez Photoshopu. Ďakujem za trpezlivosť moja milovaná Tatiana ;) ———///——— A bit of experimenting with a double exposure and here’s the result, straight from the camera, no Photoshop tweaking. Thank you for being patient my lovely Tatiana ;)

View full post »