Summer 2012

Mám rád leto. Mám rád dlhé letné dni, pretože vtedy mám pocit, že žijem dvakrát dlhšie ako v zime. Leto 2012 bolo najmä vďaka môjmu malému synovi Brunovi iné ako tie predošlé. Odkedy tento malý človiečik prišiel na svet, nielenže je pre mňa iné každé leto, ale aj každý jeden deň. Myslím, že každý, kto má malé dieťa, vie o čom hovorím…..  Už sa teším na ďalšie letá :)

———///———

I like summertime. I like long summer days, because then I feel I live twice as long as in the winter. The summer 2012 was especially thanks to my little son Bruno different than the previous ones. Since that little person was born, not only has every summer been different for me, yet every single day. I believe everyone with a little child knows the feeling…  I’m so looking forward to more summers :)

Your email is never published or shared.